Om oss

Moss Taxi er et veletablert taxiselskap som har opprinnelse fra starten av 1900 tallet. Målet vårt har hele tiden vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til en god serviceyter i taxinæringen.

Moss Taxi – Iso-sertifisert

Moss Taxi er ISO-sertifisert etter standarden ISO 9001:2015. Det gir deg som kunde en ekstra trygghet på at bedriften sikrer kvaliteten i alle ledd og har en planlagt håndtering for alle avvik. For deg som kunde betyr det at bilene går igjennom årlige kontroller og uanmeldte internkontroller for å sikre kvaliteten på både bil og sjåfør. Sentralen setter seg også en rekke kvalitetsmål som de skal nå som går ut på kundetilfredshet og miljømål. Sertifikatet kan om ønskelig lastes ned her

Moss Taxi AS har vært og er fremdeles, Moss, Rygges og Vålers hovedleverandør av taxitjenester. De siste årene har vi drevet mye med forskning på nye og bedre løsninger, noe som har vært svært lærerikt og spennende. Dette gir våre kunder et bedre tilbud.

Vi har i dag godt over 40 taxiløyver. Det er også mulig å bestille maxitaxier, med plass til opptil 16 personer. Vi tilbyr også kjøretøy som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Det er flere kriterier man må oppfylle for inneha miljøfyrtån sertifiseringen. Gjennom å bli sertifisert som en miljøfyrtårn bedrift, viser vi i Moss Taxi at vi tar ansvar for å bevare miljøet. Dette er noe vi er meget stolte over.

Ved forespørsel til Moss taxi kan man få tilsendt Klima og miljørapporten for Moss Taxi AS fra bedriften ble sertifisert.

Moss Taxi AS skal være markedsledende og den foretrukne hovedleverandør av taxitjenester.

Vi skal levere våre taxitjenester på en slik måte at vi oppnår førnøyde kunder. Vårt kvalitets- og miljøfokus skal være å utføre våre tjenester med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, regler, standarder og spesifikasjoner, på en miljøbevisst og konkurransedyktig måte som imøtekommer de behov som våre interesseparter og kunder har, samt å tilfredsstille aktuelle krav og forventninger.

Moss Taxi AS skal drifte og vedlikeholde kvalitetsledelsessystemet på en slik måte at man hele tiden oppfyller sin forpliktelse til kontinuerlig forbedring.
Vi skal arbeide kontinuerlig med å bli bedre og å forebygge forurensning fra vår egen virksomhet og de tjenester vi leverer slik at vi når våre målsettinger.
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette søkelys på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke. (Ref. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, pkt. 5.2)

Løyveoversikt

Nr# Innehaver Miljøfyrtårnsertifisert Nr# Innehaver Miljøfyrtårnsertifisert
B-108 Tor-Arne Carlsen B-9093 Wingert Haugland
B-113 Arild Sand VI-549 Jens Petter Johansen
B-114 Glenn Cato Skjelfoss VI-609 Trond Kolbu
B-115 Aud Karin Sand VI-677 Lukasz Sobczak
B-116 Stefan Utne Danielsen VI-755 Jørgen M. Berg
B-124 Ole Petter Larsen VI-799 Yonatan Tesfay
B-129 Lars E Røed VI-802 Omar Hassan
B-141 Redar Alstad VI-814 Afrim Hyseni
B-161 Andre Wauthier VI-2094 Krishna Pandit
B-162 Edgar Antonsen VI-2095 Krishna Pandit
B-167 Robert Jensen VI-2096 Krishna Pandit
B-199 Roger Likvern VI-2097 Krishna Pandit
B-212 Faisal Mahmood VI-1400 Benham Karami
B-238 Anders Ravn VI-1655 Mahammad Sharife
B-240 Moshin Rana VI-1987 Arne Olsen
B-242 Knut Bakken VI-1427 Alf Berger
B-264 Wingert Haugland VI-1603 Sharves Sharma
B-280 Per Thorvaldsen VI-2596 Jan Gustavson
B-313 Alidahir Liibaan MTB-1 Trond Kolbu
B-315 Arne Olsen MTB-2 Trond Kolbu
B-317 Jan Jacobsen MTB-3 Trond Kolbu
B-318 Øystein Nyberg MMT-5 Krishna Pandit
B-9015 Arne Olsen MMT-6 Krishna Pandit
B-9090 Ole Petter Larsen MMT-7 Krishna Pandit

Selskapets tidlige historie

Det var flere automobiler før 1909 i byen. Slaktermester Paul Brandstrup og politimester Furst hadde begge biler.En melkerute gikk i en periode mellom Moss og Svinndal. Paul Brandstrup kjøpte antagelig i 1908 byens første bil.

De første drosjene i byen ble antagelig drevet av familien Ombustvedt fra deres skysstasjon i Værlegata 2.
Skysstasjonen ble startet opp på slutten av 1800,eller tidlig på 1900 tallet og var i aktivitet frem til ca 1920.
I 1909 kjøpte Ombustvedt 2 Automobiler som straks ble satt til drosjevirksomhet.

De første bilene i byen ble stort sett kjøpt inn til bruk som drosjer, transport og det var flest lastebiler.
Noen av de rikeste i byen hadde private biler, gjerne med egne sjåfører til sine doninger.

Brødrene Brandstrup søkte i 1918 om en fast bilrute mellom Moss og Larkollen. Ruten korresponderte med tog på Dilling stasjon.

Ved inngangen til 1920-årene var det fire drosjer i Moss.Paul Kjellerød skulle bli den neste kjente drosjeeieren, og etter han Halvor Jørgen Vesterås. Uten varmeapparat og lukket karosseri på de tidligste modellene, var de lite attraktive på vinterstid. Samtidig var det sjelden køer, og drosjene hadde muligheter for litt sightsing på turene.

Med disse pionerene skulle hundrevis av sjåfører og drosjeeiere følge i samme spor.
Bilene ble helt frem til 1950-årene drevet på bensin, gass, karbid, diesel og knott.

I 1943 hadde antallet drosjer økt til 26 biler. og i 1950 nesten fordoblet til 47 drosjer. Vær og vind har vært en faktor for drosjenæringen. I de krevende vinterårene på 40-60 tallet ble ofte drosjene parkert da det var umulig å komme seg frem.

I perioden fra 50-70 tallet hadde alle byens drosjer registreringsnummer fra B-9700 og oppover. Alle hadde undertitler “Drosje”.
Trolig midt på 40-tallet ble drosjene utstyrt med “lamper” på taket. Senere kom det lys i disse og slukket lampe betydde opptatt.

I begynnelsen hadde ikke drosjene noen faste holdeplasser, og hadde fast ‘base’ hjemme hos den enkelte eier. For å få en drosje var det mulig å bestille til et tidspunkt. Senere begynte sjåførene å finne strategiske plasser. Ved kanalen, bastøferja og jernbanen. Enkelte plasser i byen, som ved torvene og ved sykehuset.

Det skulle ikke ta lang tid før det ble opprettet “offisielle” drosjeplasser. En av de første var ved det gamle torvet, utenfor Andersen & Bang. Øvre Torv ved Basabygningen og Storgata 23 skulle ble de mest kjente og fikk egne sentraler. Storgata var sentral fra 1972 til 2016.
Det var ikke et uvanlig syn ved de mange drosjer på øvre torv at sjåførene røykte og fortalte gode historier der det lå lent over polerte panser. Fra 1960 fikk drosjene radioer i bilene, koblet til en radiosentral med rekkevidde på ca 3 mil som ikke alltid virket ved dårlig vær.

Storgaten 23 var opprinnelig Ringen vaskeri da den ble kjøpt, og det var leiligheter i andre etasje.
Før vaskeriet var det Hansens kolonial i 1. etasje og bygget gikk under navnet “Hansegården”.

Ennå lenger tilbake i tid har det vært pikeskole der, og helt tilfeldig har adressen vært i Hans Christian Ombestvedts eie i overgangen 1800-1900 tallet.