Priser

Gjeldende priser ink.mva

Tidspunkt
Takstsymbol
Antall plasser
Startpris plasstur
Startpris bestilt tur
Pris pr km
Pris pr minutt
Minste pris
Jamførpris*
Dag: Man-Fre 0600 - 1800
1
1 til 4
49
64
16,05
6,23
111
257
Kveld: Man-Fre 1800 - 0000
1
1 til 4
59
77
19,42
7,54
134
312
Natt/Helg: Man-Fre 0000 - 0600, Lør 0000 - 0600, Lør 1500 - 0000, Søn 0000 - 0000
1
1 til 4
63
86
21,67
8,41
150
346
Lørdag: Lør 0600 - 1500
1
1 til 4
59
77
19,42
7,54
134
312
Høytid:* Se egen forklaring
1
1 til 4
71
92
23,27
9,03
160
374

*Høytid = Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften. Offentlige fridager fra 00.00 – 24.00

*Jamførpris = prisen på en tur som har starttakst + 8 km kjøring + 13 minutter pris.

Eksempel:

Jamførpris 1-4 Personer vil ha kr 46 + (8 km x kr 15,28) = kr 122 + (13 min x kr 5,94) = kr 77 = kr 245,-

Tillegg for kveld: 21%
Tillegg for natt/helg: 35%
Tillegg for lørdag: 21%
Tillegg for høytid: 45%