Priser

Gjeldende priser ink.mva

Tidspunkt
Takstsymbol
Antall plasser
Startpris tur
Pris pr km
Pris pr minutt
Minste pris
Jamførpris*
Dag: Man-Fre 0600 - 1800
1
1 til 4
64
17,66
6,23
120
286
Kveld: Man-Fre 1800 - 0000
1
1 til 4
77
21,37
7,54
145
346
Natt/Helg: Man-Fre 0000 - 0600, Lør 0000 - 0600, Lør 1500 - 0000, Søn 0000 - 0000
1
1 til 4
86
23,54
8,41
167
384
Lørdag: Lør 0600 - 1500
1
1 til 4
77
21,37
7,54
145
346
Høytid:* Se egen forklaring
1
1 til 4
92
25,61
9.03
174
414

*Høytid = Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften. Offentlige fridager fra 00.00 – 24.00

*Jamførpris = prisen på en tur som har starttakst + 8 km kjøring + 13 minutter pris.

Eksempel:

Jamførpris 1-4 Personer vil ha kr 46 + (8 km x kr 15,28) = kr 122 + (13 min x kr 5,94) = kr 77 = kr 245,-

Tillegg for kveld: 21%
Tillegg for natt/helg: 35%
Tillegg for lørdag: 21%
Tillegg for høytid: 45%